„Transfer kwalifikacji w zawodzie stolarz – praktyka zagraniczna w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Holandii”

                                      

 

 

 

Projekt pn. „Transfer kwalifikacji w zawodzie

stolarz – praktyka zagraniczna w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Holandii „  w ramach programu Leonardo da Vinci LdV PLM

 

Projekt  jest skierowany do 18  absolwentów szkół zawodowych, osób bezrobotnych i  nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących region jeleniogórsko – wałbrzyski.

Realizacja praktyki, w ramach projektu pozwoli na nabycie umiejętności zawodowych w zawodzie stolarz i pokrewnych, na bazie doświadczeń zdobytych w zakładach produkcyjnych,  odpowiada na cele europejskiego programu: włączenie społeczne i równość szans  w kształceniu.

Uczestnicy  biorący udział w projekcie  otrzymają   wsparcie:  przygotowanie merytoryczne do wyjazdu, spójne z ich potrzebami, spotkanie z doradcą zawodowym, szkolenie z zakresu bhp, wsparcie  kulturowe i językowe.

Po etapie  szkoleniowym nastąpi wyjazd na staż do Holandii;

Realizacja staży – 10 tygodni

I grupa – 9 uczestników  będzie  odbywała staż od 4.03.2013 do 10.05.2013

II grupa – 9  uczestników będzie realizowała staż od 11.03.2013 do 17.05. 2013

 

Uczestnicy po odbyciu stażu zdobędą  wiedzę i umiejętności praktyczne w firmach, stale inwestujących w nowe technologie. W ciągu 10  tygodni   otrzymają  możliwość doskonalenia języka niemieckiego i angielskiego, w tym także języka zawodowego (technicznego), a przełamanie  bariery językowej pozwoli im na nawiązanie nowych znajomości i praktyczne wykorzystanie swoich umiejętności językowych. Realizacja praktyki wpłynie  także na rozwój zawodowy, oparty na nowych umiejętnościach i  kompetencjach. Odbycie zagranicznego stażu umożliwi poznanie kultury pracy w innym kraju europejskim, nauczy dyscypliny, sumienności, odpowiedzialności pracowniczej i osobistej. 

W celu potwierdzenia nabytych umiejętności organizacja, Partner i Agencja  Rozwoju Wsi  zorganizują   spotkania  podsumowujące i oceniające nabycie umiejętności.

 

 Każdy  uczestnik  projektu  otrzyma   certyfikat poświadczający odbycie 10 tygodniowego  stażu,  nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w czasie stażu w Holandii.   Certyfikat ma wymiar międzynarodowy i stanowi  świadectwo odbycia praktyki na terenie Unii Europejskiej.

Agencja Rozwoju Wsi zgłosi  uczestników  projektu do systemu Europass Mobility, po odbytym stażu, otrzymają  oni dokument Europass  Mobility,    potwierdzający  nabycie umiejętności praktycznych w zawodzie stolarz.  

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO