Samozatrudnienie szansą na pracę I

„Samozatrudnienie szansą na pracę”

CHCESZ OTWORZYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?
MASZ CIEKAWY POMYSŁ?
ZAŁÓŻ Z NAMI WŁASNĄ FIRMĘ!

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?:

 • osoby, które nie są zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, jako bezrobotne, planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku;
 • osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 • zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego.

 

PRIORYTETOWO BĘDĄ TRAKTOWANE:

 • osoby o statusie rolnika, domownika lub osoby zatrudnionej w rolnictwie;
 • osoby zagrożone utratą zatrudnienia;
 • młodzież do 25 roku życia, nie zarejestrowana jako bezrobotna.

 

POMOŻEMY CI:

Podnieść umiejętności:

 • poprzez udział w szkoleniach. Zdobędziesz wiedzę, niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Program szkoleń obejmuje:
 • wybór kierunku – określenie własnego potencjału oraz warunków i wymagań rynkowych,
 • przygotowanie do rozpoczęcia działalności – podstawy prawne, podatki, składki ubezpieczeniowe, rejestracja,
 • zasoby firmy – źródła kapitału, wymagane zasoby, finanse firmy,
 • szanse pomysłu na rynku – marketing, analiza rynku, konkurencja sprzedaż, rynkowa ocena pomysłu,
 • biznes plan – co zawiera, sposoby tworzenia i korzystania z niego.

Czas trwania szkolenia: 5 dni (42 godziny).

 

Bezpiecznie rozpocząć działalność poprzez wsparcie:

Formy wsparcia to:

-  jednorazowa dotacja inwestycyjna, przewidziana na uruchomienie firmy – zakup sprzętu technicznego, biurowego – w kwocie do 20.000 PLN, z czego 25% stanowi wkład własny Beneficjenta Ostatecznego. Dotację otrzymają najciekawsze i najlepsze pomysły na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

-  wsparcie pomostowe – 6 miesięczne wsparcie w kwocie 700 PLN przeznaczone na opłatę ZUS lub inne koszty stałe związane z funkcjonowaniem firmy, z możliwością przedłużenia (w uzasadnionych przypadkach) do 12 miesięcy.

Rozwiązać problemy, poprzez udzielenie indywidualnego doradztwa, prowadzonego przez doradców biznesowych:

 

Doradztwo obejmie:

 • możliwości korzystania ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych oraz innych programów;
 • porady prawne, związane z założeniem i prowadzeniem firmy;
 • zarządzanie finansami firmy;
 • pomoc w tworzeniu biznes planów.

Czas trwania: 16 godzin

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, który można pobrać w biurze Agencji Rozwoju Wsi w Jeleniej Górze, na ul. Groszowej 7, w godz. od 8.00 do 16.00 lub pobrać go z tej strony (Kwestionariusz uczestnika u dołu strony) i odesłać na adres: arw.zporr@onet.eu lub dostarczyć do biura Agencji.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

UWAGA!!! Uczestnicy projektu proszeni są o składanie JEDYNIE BIZNES PLANÓW oraz WNIOSKÓW O DOTACJĘ
do 10-go każdego miesiąca.

ŚCIĄGNIJ: (pliki zostaly zmodyfikowane – 08.05.2007)

 

Zakres pomocy, Europejskiego Funduszu Społecznego, obejmuje udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie.

Numer projektu Z/2.02/II/2.5/7/06
Nazwa projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”
Kwota dotacji 675.976,00 PLN
Grupa docelowa Osoby nie zarejestrowane w PUP, które nie prowadziły działalności po 1.01.2004 roku, planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Osoby zamieszkujące województwo dolnośląskie
Sposób rekrutacji Kwestionariusz
Okres realizacji 2006.11.01 – 2008.06.30
Beneficjent projektu Agencja Rozwoju Wsi

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości”.

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO