Samozatrudnienie szansą na pracę III stare

 

 

 

KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ

WYNIKI

 

 

 

 

 

SZKOLENIE 3 MARCA 2012 ROKU – ZMIANA GODZIN SZKOLENIA

Informujemy, że „Szkolenie – umiejętności interpersonalne, strategia marketingowa” w ramach projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” dla III grupy odbędzie się 3 marca 2012 roku w godzinach 10:00 – 18:00.


Uprzejmie informujemy,

iż w związku z rezygnacją z udziału w projekcie „Samozatrudnienie szansą na pracę” dla III grupy,  kandydatki nr formularza:

15/III/2012, do projektu zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej z największą ilością punktów, której nr formularza

to: 43/III/2012

 

WYNIKI REKRUTACJI „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” DLA III GRUPY – objaśnienie

Informujemy, że zgodnie z regulaminem podczas rekrutacji priorytetowo traktowane były kobiety zamieszkujące w gminach wiejskich i w części wiejskiej gminy miejsko-wiejskich oraz mieszkanki miast do 25 tys. mieszkańców. Mając na uwadze wskaźniki projektu do etapu szkoleniowo – doradczego mogła się zakwalifikować tylko 1 kobieta z miasta, w związku z tym poniżej publikujemy  listę rankingową uwzględniającą tylko tą grupę kandydatek:


 

WYNIKI REKRUTACJI „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” DLA III GRUPY

Poniżej znajdują się wyniki rekrutacji do projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” dla III grupy. Osobom które nie zostały zakwalifikowane dziękujemy za udział w rekrutacji. Wszystkie osoby, które złożyły formularz rekrutacyjny o wynikach rekrutacji będą powiadomione na piśmie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW II ETAPU REKRUTACJI

Informujemy, że wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” dla III grupy będą opublikowane 14 lutego 2012 roku nie wcześniej niż o godz. 16. Przypominamy, że do tego czasu nie udzielamy żadnych  informacji telefonicznie.

 

 

 

 

WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI

Szanowne Kandydatki, poniżej znajdują się listy rankingowe I etapu rekrutacji dla III grupy do projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”.

Osoby zakwalifikowane do II etapu – rozmowy z doradcą zawodowym, zostaną powiadomione telefonicznie o terminie spotkania.

Po zakończeniu II etapu rekrutacji każda kandydatka otrzyma pisemne uzasadnienie przyznanej punktacji, do tego czasu telefonicznie nie udzielamy żadnych informacji dotyczących I etapu rekrutacji.

Osobom, które nie zostały zaproszone do II etapu, serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w rekrutacji i za zainteresowanie naszym projektem.

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE:

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE:

 

 

 

 

UWAGA!!!


UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” – DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE PROJEKTEM

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Wykluczone PKD

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Data

Dzień tyg.

Godzina

Miejsce szkolenia

06.11.2011

niedziela

9:00-17:00

Sala szkoleniowa
ul. Groszowa 7,III piętro
58-500 Jelenia  Góra

18.11.2011

piątek

15:00-20:00

19.11.2011

sobota

10:00-15:00

25.11.2011

piątek

15:00-18:00

26.11.2011

sobota

10:00-13:00

27.11.2011

niedziela

10:00-14:00

03.12.2011

sobota

10:00-15:00

04.12.2011

niedziela

10:00-15:00

12.12.2011

poniedziałek

15:00-20:00

16.12.2011

piątek

15:00-20:00

17.12.2011

sobota

10:00-17:00

 

 

W pierwszym dniu szkolenia tj. 06.11.2011 r.
prosimy uczestniczki projektu o przybycie na godzinę 8:30 !!!

Uczestniczki projektu, które posiadają status osób: zatrudnionych w małym przedsiębiorstwie, organizacji pozarządowej, pracownika w szczególnie niekorzystnej sytuacji proszone są o dostarczenie dokumentu potwierdzającego posiadanie zdeklarowanego statusu (ZUS RMUA za ostatni miesiąc/aktualne zaświadczenie od pracodawcy/kserokopia umowy).
Status w chwili przystąpienia do projektu-podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie
w pierwszym dniu szkoleniowym-musi być taki sam jak w momencie składania formularza.

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Osoby zakwalifikowane do projektu – wezmą udział w etapie szkoleniowo-doradczym, który rozpocznie się 06.11.2011 r. o godz. 09.00 w Sali Szkoleniowej, ul. Groszowa 7, III piętro, 58-500 Jelenia Góra
Osobom, które nie zostały zakwalifikowane do projektu, serdecznie dziękujemy za udział w rekrutacji!

 

STATUS-ROLNIK

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

Osoby zakwalifikowane do projektu

47/II/2011

35

14,5

49,5

7/II/2011

35

14

49

57/II/2011

31

14

45

69/II/2011

28

15

43

21/II/2011

27,5

15

42,5

75/II/2011

26,5

15

41,5

Osoby niezakwalifikowane do projektu

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

46/II/2011

31,5

9,5

41

61/II/2011

29,5

11

40,5

35/II/2011

28,5

10

38,5

38/II/2011

25,5

13

38,5

90/II/2011

23

11

34

29/II/2011

21,5

12

33,5

88/II/2011

21

8

29

STATUS-ZATRUDNIONA W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Osoby zakwalifikowane do projektu

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

31/II/2011

26

15

41

17/II/2011

26

15

41

11/II/2011

26

15

41

85/II/2011

24,5

15

39,5

Osoby niezakwalifikowane do projektu

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

55/II/2011

30,5

8,5

39

58/II/2011

25

13

38

02/II/2011

25

13

38

48/II/2011

24,5

11,5

36

56/II/2011

26

10

36

STATUS-ZATRUDNIONE W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Osoby zakwalifikowane do projektu

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

96/II/2011

29

15

44

34/II/2011

22

15

37

Osoby niezakwalifikowane do projektu

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

32/II/2011

30

6,5

36,5

72/II/2011

26,5

8

34,5

60/II/2011

23,5

8

31,5

71/II/2011

22,5

7

29,5

STATUS-PRACOWNIK W SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

Osoby zakwalifikowane do projektu

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

54/II/2011

32

11,5

43,5

Osoby niezakwalifikowane do projektu

Nr formularza

I ETAP REKRUTACJI

II ETAP REKRUTACJI

SUMA PUNKTÓW

16/II/2011

26,5

13

39,5

 

 

 

 

 

LISTY RANKINGOWE I ETAPU REKRUTACJI
DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji – wezmą udział w rozmowie z doradcą zawodowym, która odbędzie się w biurze projektu.
Osobom, które nie zostały zaproszone do II etapu, serdecznie dziękujemy za wzięcie udział w rekrutacji i za zainteresowanie naszym projektem!

 

 

STATUS-ROLNIK

Nr formularza

Otrzymane punkty

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji-rozmowy z doradcą

7/II/2011

35

47/II/2011

35

46/II/2011

31,5

57/II/2011

31

61/II/2011

29,5

35/II/2011

28,5

69/II/2011

28

21/II/2011

27,5

75/II/2011

26,5

38/II/2011

25,5

90/II/2011

23

29/II/2011

21,5

88/II/2011

21

Osoby niezakwalifikowane o statusie rolnika

40/II/2011

20,5

80/II/2011

20,5

99/II/2011

20,5

14/II/2011

20

45/II/2011

20

01/II/2011

18

70/II/2011

16,5

25/II/2011

15

 

STATUS-ZATRUDNIONA W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nr formularza

Otrzymane punkty

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji-rozmowy z doradcą

55/II/2011

30,5

56/II/2011

26

11/II/2011

26

17/II/2011

26

31/II/2011

26

58/II/2011

25

02/II/2011

25

48/II/2011

24,5

85/II/2011

24,5

Osoby niezakwalifikowane o statusie zatrudnionych w małym przedsiębiorstwie

51/II/2011

24

52/II/2011

23,5

98/II/2011

23,5

09/II/2011

23,5

95/II/2011

23

26/II/2011

23

05/II/2011

23

79/II/2011

22

44/II/2011

22

93/II/2011

22

27/II/2011

22

63/II/2011

21,5

87/II/2011

21,5

59/II/2011

20,5

89/II/2011

20,5

23/II/2011

20,5

19/II/2011

20

10/II/2011

19,5

28/II/2011

18,5

20/II/2011

17

68/II/2011

15

 

STATUS-ZATRUDNIONE W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Nr formularza

Otrzymane punkty

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji-rozmowy z doradcą

32/II/2011

30

96/II/2011

29

72/II/2011

26,5

60/II/2011

23,5

71/II/2011

22,5

34/II/2011

22

Osoby niezakwalifikowane o statusie zatrudnionych w organizacji pozarządowej

06/II/2011

21

49/II/2011

17

62/II/2011

19,5

97/II/2011

18

 

STATUS-PRACOWNIK W SZCZEGÓLNIE NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI

Nr formularza

Otrzymane punkty

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji-rozmowy z doradcą

54/II/2011

32

16/II/2011

26,5

Osoby niezakwalifikowane o statusie pracownika w szczególnie niekorzystnej sytuacji

43/II/2011

25

33/II/2011

23

12/II/2011

22,5

08/II/2011

18,5

37/II/2011

17,5

Lista formularzy odrzuconych z przyczyn formalnych

Nr formularza

 

41/II/2011

nieaktywna zawodowo

3/II/2011

nieaktywna zawodowo

4/II/2011

nieaktywna zawodowo

13/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

15/II/2011

nieaktywna zawodowo

18/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

22/II/2011

nieaktywna zawodowo

24/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

36/II/2011

średnie przedsiębiorstwo

42/II/2011

nieaktywna zawodowo

50/II/2011

nieaktywna zawodowo

64/II/2011

administracja publiczna

65/II/2011

nieaktywna zawodowo

66/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

67/II/2011

nieaktywna zawodowo

73/II/2011

nieaktywna zawodowo

74/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

76/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

77/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

78/II/2011

średnie przedsiębiorstwo

81/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

82/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

83/II/2011

średnie przedsiębiorstwo

84/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

86/II/2011

administracja publiczna

91/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

92/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

94/II/2011

duże przedsiębiorstwo

100/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

39/II/2011

mikroprzedsiębiorstwo

30/II/2011

duże przedsiębiorstwo

53/II/2011

nieaktywna zawodowo

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI – ROZMOWY Z DORADCĄ-  ZOSTANĄ POWIADOMIONE TELEFONICZNIE O TERMINIE SPOTKANIA !!!

KAŻDA KANDYDATKA OTRZYMA PISEMNE UZASADNIENIE PRZYZNANEJ PUNKTACJI PO ZAKOŃCZENIU II ETAPU REKRUTACJI !!!

 


UWAGA!!!

LISTA OSÓB, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” ZOSTANIE OPUBLIKOWANA NA STRONIE WWW.ARW.BARIZ.PL(AKTUALNOŚCI ORAZ ZAKŁADKA PROJEKTU) NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO 21.10.2011 r.

 

 

UWAGA!!!

„Pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji” oznacza każdą osobę, która: jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub jest w wieku ponad 50 lat; lub jest osobą dorosłą mieszkającą samotnie, mającą na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub pracuje w sektorze lub zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej 25 % większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

Osoba nieaktywna zawodowo – Osoba w wieku 15–64 lata niezatrudniona, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt. a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

 

 

 

Aktualne dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Składanie formularzy rekrutacyjnych
od 19.09 do 30.09.2011 r. w godz.9:00-16:00
w Biurze Projektu

Agencja Rozwoju Wsi

ul. Groszowa 7, III piętro

58-500 Jelenia Góra

UWAGA!!!

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, formularze rekrutacyjne należy składać w Biurze Projektu w kopercie z dopiskiem: DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ”

Dotyczy to zarówno formularzy składanych osobiście jak i przesłanych pocztą/kurierem.

Kobiety zatrudnione do formularza powinny dołączyć zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie natomiast rolniczki proszone są o załączenie zaświadczenia (z KRUSu) potwierdzającego, że opłacają KRUS.

 

 

UWAGA!!!

Sektory działalności wykluczone z możliwości ubiegania o dofinansowanie w ramach POKL.

 

II EDYCJA REKRUTACJI!

WE WRZEŚNIU ROZPOCZNIE SIĘ II EDYCJA REKRUTACJI DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” – skierowana jest do kobiet zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach (zatrudniających od 10 do 49 pracowników), w organizacjach pozarządowych, pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz rolniczek.

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „SAMOZATRUDNIENIE SZANSĄ NA PRACĘ” NALEŻY SKŁADAĆ
W TERMINIE 19.09-30.09.2011 W BIURZE PROJEKTU

AGENCJA ROZWOJU WSI, UL. GROSZOWA 7, 58-500 JELENIA GÓRA

W przypadku kobiet zatrudnionych należy do formularza załączyć zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Termin składania wniosków na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego (podstawowego) dla uczestniczek projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę” został wyznaczony od 29.06.2011 r. do 12.07.2011 r.


Do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości należy załączyć następujące dokumenty:

-biznes plan przedsięwzięcia, na najbliższe dwa lata, wskazujący wydatki, które przedsiębiorca planuje ponieść oraz źródła ich pokrycia, uwzględniające środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz inne środki wykorzystane do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym środki własne,

-oświadczenie uczestnika projektu o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

-oświadczenie uczestnika o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych wydatków kwalifikowalnych oraz o nieubieganiu się o pomoc na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowalnych,

-oświadczenie uczestnika projektu o nieotrzymaniu w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających  dzień przystąpienia do projektu środków na podjecie działalności gospodarczej pochodzących z funduszy publicznych,

-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu
w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.),

-oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT,

-zaświadczenie/oświadczenie  potwierdzające ukończenie etapu szkoleniowo-doradczego.

Celem usprawnienia składania wniosków, uprzejmie prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu, w którym składane będą dokumenty. Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Ocena złożonych wniosków i biznesplanów zostanie dokonana
w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków w oparciu o następujące kryteria: wykonalności przedsięwzięcia, operacyjności, kompletności oraz racjonalności – zgodnie z przedstawionym biznesplanem i Kartą oceny biznesplanu.

W załączeniu (do pobrania) Karta oceny biznes planu

 

Dokumenty do pobrania – „Samozatrudnienie szansą na pracę”

 

Szkolenia dla I grupy uczestniczek projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”

Szkolenie uczestniczek projektu

Szkolenia dla I grupy uczestniczek  projektu odbędzie się w Hotelu EUROPA – Sala Słoneczna

Adres:

Hotel EUROPA

UL. 1 Maja 16/18

58-500 Jelenia Góra

Wyniki II etapu rekrutacji do projektu „Samozatrudnienie szansą na pracę”

LISTA RANKINGOWA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU Z POZYCJI 1-9

Lp

Nr formularza

Status

ilość przyznanych punktów I etap rekrutacji

ilość przyznanych punktów II etap rekrutacji

suma punktów

uwagi

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

1

122/I/2011

nieaktywna zawodowo

39,5

15

54,5

 

2

23/I/2011

nieaktywna zawodowo

35

15

50

 

3

123/I/2011

nieaktywna zawodowo

34

14

48

 

4

119/I/2011

nieaktywna zawodowo

34

14

48

 

5

113/I/2011

nieaktywna zawodowo

33

15

48

 

6

79/I/2011

nieaktywna zawodowo

31

15

46

 

7

115/I/2011

nieaktywna zawodowo

32,5

13

45,5

 

8

90/I/2011

nieaktywna zawodowo

29,5

15

44,5

 

9

161/I/2011

nieaktywna zawodowo

35

8

43

 

 

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

10

8/I/2011

nieaktywna zawodowo

30,5

12

42,5

 

11

43/I/2011

nieaktywna zawodowo

33

9

42

 

12

13/I/2011

nieaktywna zawodowo

37

14

41

Po weryfikacji dokumentów odjęto 10 punktów za nie spełnienie kryterium strategicznego

13

56/I/2011

nieaktywna zawodowo

25,5

15

40,5

 

14

114/I/2011

nieaktywna zawodowo

25

15

40

 

15

167/I/2011

nieaktywna zawodowo

31

8

39

 

16

137/I/2011

nieaktywna zawodowo

30

9

39

 

17

59/I/2011

nieaktywna zawodowo

26,5

11

37,5

 

18

163/I/2011

nieaktywna zawodowo

28,5

8

36,5

 

19

58/I/2011

nieaktywna zawodowo

27,5

9

36,5

 

20

126/I/2011

nieaktywna zawodowo

29

6

35

 

21

47/I/2011

nieaktywna zawodowo

25

10

35

 

22

71/I/2011

nieaktywna zawodowo

29,5

4

33,5

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU Z POZYCJI 1-2

Lp

Nr formularza

Status

ilość przyznanych punktów I etap rekrutacji

ilość przyznanych punktów II etap rekrutacji

suma punktów

uwagi

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

1

103/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

39

15

54

 

2

69/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

34

15

49

 

 

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

3

142/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

35,5

12

47,5

 

4

74/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

33,5

11

44,5

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU Z POZYCJI 1-2

Lp

Nr formularza

Status

ilość przyznanych punktów I etap rekrutacji

ilość przyznanych punktów II etap rekrutacji

suma punktów

uwagi

 

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

1

154/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

28

15

43

 

2

166/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

24

13

37

 

 

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

3

72/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

27

9

36

 

4

76/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

23

13

36

 

Osobom zakwalifikowanym do projektu gratulujemy, natomiast niezakwalifikowanym serdecznie dziękujemy za udział w procesie rekrutacji.

 

Informujemy, o wstępnym  harmonogramie szkoleń, dla osób zakwalifikowanych do projektu. Uprzejmie prosimy o zarezerwowanie czasu w podanych niżej terminach:

Harmonogram szkoleń „Samozatrudnienie szansa na pracę”:

LP.

Data

Dzień tygodnia

Godziny

1

20.05.2011

piątek

godz. 14:00-19:15

2

21.05.2011

sobota

godz. 10.00-17.30

3

22.05.2011

niedziela

godz. 09.00-14.00

4

27.05.2011

piątek

godz. 14:00-18:30

5

28.05.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

6

29.05.2011

niedziela

godz. 09.00-14.00

7

03.06.2011

piątek

godz. 14:00-18:30

8

04.06.2011

sobota

godz. 10.00-15.00

9

05.06.2011

niedziela

godz. 09.00-14.00

10

11.06.2011

sobota

godz. 10.00-14.15

11

12.06.2011

niedziela

godz. 09.00-14.00

Szkolenia dla I grupy uczestniczek  projektu odbędzie się w Hotelu EUROPA – sala 103

Adres:

Hotel EUROPA

UL. 1 Maja 16/18

58-500 Jelenia Góra

 

 

Wyniki I edycji rekrutacji „Samozatrudnienie szansą na pracę”

Tabela wynikami I edycji rekrutacji

LISTA RANKINGOWA OSÓB NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI Z POZYCJI 1-22

Lp

Nr formularza

Status

ilość przyznanych punktów

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI

1

122/I/2011

nieaktywna zawodowo

39,5

2

13/I/2011

nieaktywna zawodowo

37

3

161/I/2011

nieaktywna zawodowo

35

4

23/I/2011

nieaktywna zawodowo

35

5

123/I/2011

nieaktywna zawodowo

34

6

119/I/2011

nieaktywna zawodowo

34

7

43/I/2011

nieaktywna zawodowo

33

8

113/I/2011

nieaktywna zawodowo

33

9

115/I/2011

nieaktywna zawodowo

32,5

11

79/I/2011

nieaktywna zawodowo

31

12

167/I/2011

nieaktywna zawodowo

31

13

8/I/2011

nieaktywna zawodowo

30,5

14

137/I/2011

nieaktywna zawodowo

30

15

71/I/2011

nieaktywna zawodowo

29,5

16

90/I/2011

nieaktywna zawodowo

29,5

17

126/I/2011

nieaktywna zawodowo

29

18

163/I/2011

nieaktywna zawodowo

28,5

10

58/I/2011

nieaktywna zawodowo

27,5

19

59/I/2011

nieaktywna zawodowo

26,5

20

56/I/2011

nieaktywna zawodowo

25,5

21

114/I/2011

nieaktywna zawodowo

25

22

47/I/2011

nieaktywna zawodowo

25

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI

23

152/I/2011

nieaktywna zawodowo

24,5

24

68/I/2011

nieaktywna zawodowo

24

25

134/I/2011

nieaktywna zawodowo

24

26

75/I/2011

nieaktywna zawodowo

23,5

27

157/I/2011

nieaktywna zawodowo

23,5

28

180/I/2011

nieaktywna zawodowo

23,5

29

86/I/2011

nieaktywna zawodowo

23

30

110/I/2011

nieaktywna zawodowo

23

31

33/I/2011

nieaktywna zawodowo

22,5

32

116/I/2011

nieaktywna zawodowo

22,5

33

117/I/2011

nieaktywna zawodowo

22,5

34

176/I/2011

nieaktywna zawodowo

22,5

35

27/I/2011

nieaktywna zawodowo

22

36

95/I/2011

nieaktywna zawodowo

22

37

153/I/2011

nieaktywna zawodowo

22

38

9/I/2011

nieaktywna zawodowo

21,5

39

45/I/2011

nieaktywna zawodowo

21,5

40

136/I/2011

nieaktywna zawodowo

21,5

41

170/I/2011

nieaktywna zawodowo

21

42

172/I/2011

nieaktywna zawodowo

21

43

100/I/2011

nieaktywna zawodowo

20,5

44

10/I/2011

nieaktywna zawodowo

20

45

52/I/2011

nieaktywna zawodowo

20

46

83/I/2011

nieaktywna zawodowo

20

47

121/I/2011

nieaktywna zawodowo

20

48

140/I/2011

nieaktywna zawodowo

20

49

177/I/2011

nieaktywna zawodowo

20

50

17/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

51

21/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

52

28/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

53

31/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

54

53/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

55

102/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

56

104/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

57

131/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

58

162/I/2011

nieaktywna zawodowo

19,5

59

7/I/2011

nieaktywna zawodowo

19

60

57/I/2011

nieaktywna zawodowo

19

61

78/I/2011

nieaktywna zawodowo

19

62

112/I/2011

nieaktywna zawodowo

19

63

133/I/2011

nieaktywna zawodowo

19

64

165/I/2011

nieaktywna zawodowo

19

65

65/I/2011

nieaktywna zawodowo

18,5

66

171/I/2011

nieaktywna zawodowo

18,5

67

139/I/2011

nieaktywna zawodowo

18,5

68

3/I/2011

nieaktywna zawodowo

18

69

128/I/2011

nieaktywna zawodowo

18

70

158/I/2011

nieaktywna zawodowo

18

71

40/I/2011

nieaktywna zawodowo

17,5

72

80/I/2011

nieaktywna zawodowo

17,5

73

94/I/2011

nieaktywna zawodowo

17,5

74

101/I/2011

nieaktywna zawodowo

17,5

75

148/I/2011

nieaktywna zawodowo

17,5

76

155/I/2011

nieaktywna zawodowo

17,5

77

159/I/2011

nieaktywna zawodowo

17,5

78

6/I/2011

nieaktywna zawodowo

17

79

36/I/2011

nieaktywna zawodowo

17

80

54/I/2011

nieaktywna zawodowo

17

81

81/I/2011

nieaktywna zawodowo

17

82

109/I/2011

nieaktywna zawodowo

17

83

4/I/2011

nieaktywna zawodowo

16,5

84

14/I/2011

nieaktywna zawodowo

16,5

85

91/I/2011

nieaktywna zawodowo

16,5

86

108/I/2011

nieaktywna zawodowo

16,5

87

127/I/2011

nieaktywna zawodowo

16,5

88

174/I/2011

nieaktywna zawodowo

16,5

89

67/I/2011

nieaktywna zawodowo

16

90

30/I/2011

nieaktywna zawodowo

14,5

91

149/I/2011

nieaktywna zawodowo

14,5

92

61/I/2011

nieaktywna zawodowo

14,5

93

48/I/2011

nieaktywna zawodowo

13,5

94

85/I/2011

nieaktywna zawodowo

12,5

95

82/I/2011

nieaktywna zawodowo

12

96

93/I/2011

nieaktywna zawodowo

11,5

97

46/I/2011

nieaktywna zawodowo

10,5

98

29/I/2011

nieaktywna zawodowo

10

99

182/I/2011

nieaktywna zawodowo

8,5

100

175/I/2011

nieaktywna zawodowo

7,5

101

73/I/2011

nieaktywna zawodowo

7

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI Z POZYCJI 1-4

Lp

Nr formularza

Status

ilość przyznanych punktów

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI

1

103/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

39

2

142/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

35,5

3

69/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

34

4

74/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

33,5

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI

5

98/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

32,5

6

184/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

27

7

15/I/2011

zatr. w średnim przed. i administracja publiczna

26,5

8

41/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

26,5

9

138/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

24,5

10

160/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

24

11

70/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

24

12

51/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

23

13

77/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

22

14

84/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

22

15

32/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

21,5

16

89/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

21,5

17

178/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

21,5

18

25/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

21

19

39/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

21

20

2/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

20,5

21

66/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

20,5

22

22/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

19,5

23

124/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

19,5

24

125/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

19

25

179/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

19

26

44/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

18,5

27

11/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

14,5

28

120/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

14

29

99/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

12

30

130/I/2011

zatrudniona w administracji publicznej

9,5

 

 

 

 

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZATRUDNIONYCH W DUŻYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI Z POZYCJI 1-4

Lp

Nr formularza

Status

ilość przyznanych punktów

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI

1

154/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

28

2

72/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

27

3

166/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

24

4

76/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

23

OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI

5

55/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

22,5

6

62/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

22

7

16/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

21,5

8

20/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

21,5

9

111/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

21,5

10

5/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

20,5

11

156/I/2011

zatr. w dużym przedsiębiorstwie/rolnik

20,5

12

169/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

20,5

13

88/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

20

14

135/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

20

15

118/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

19,5

16

132/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

19,5

17

87/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

17

18

63/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

15,5

19

164/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

15,5

20

187/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

13,5

21

145/I/2011

zatrudniona  w dużym przedsiębiorstwie

10,5

 

 

 

 

LISTA FORMULARZY ODRZUCONYCH Z PRZYCZYN FORMALNYCH:

 

1

50/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

2

1/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

3

12/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

4

18/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

5

19/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

6

24/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

7

26/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

8

35/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

9

37/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

10

38/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

11

49/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

12

64/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

13

92/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

14

96/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

15

97/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

16

105/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

17

106/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

18

107/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

19

129/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

20

141/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

21

143/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

22

144/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

23

146/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

24

147/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

25

151/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

26

168/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

27

181/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

28

183/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

29

185/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

30

188/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

31

34/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

32

42/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

33

60/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

34

150/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

35

186/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

36

173/I/2011

odrzucony z przyczyn formalnych

 

W związku z dużym zainteresowaniem projektami „Samozatrudnienie szansą na pracę” oraz „Wsparcie na starcie” wyniki I etapu rekrutacji zostaną ogłoszone 22.04.2011 r.
na stronie internetowej Agencji Rozwoju Wsi

 

 

 

Projekt „Samozatrudnienie szansą na pracę”

Środki inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości – do 33 .000 zł na założenie własnej działalności gospodarczej

W miesiącu lutym Agencja Rozwoju Wsi rozpoczyna realizację projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Samozatrudnienie szansą na pracę” .

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego, który należy dostarczyć do biura projektu w terminie od 14.03.2011 r. do 25.03.2011 r.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny uczestnictwa w projekcie

 

1. Charakterystyka projektu
„Samozatrudnienie szansą na pracę” odnosi się do potrzeb rozwijania przedsiębiorczości wśród kobiet oraz przygotowania regionu Dolnego Śląska do organizacji Euro 2012. Celem projektu jest rozwijanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w grupie 39 kobiet z regionu Dolnego Śląska.

 

2. Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do 39 kobiet mających miejsce na terenie województwa dolnośląskiego oraz niezarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie posiadających zarejestrowanej działalności w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym:

  • nieaktywnych zawodowo, (1*)
  • pracujących (zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwie; małych przedsiębiorstwach, średnich i dużych przedsiębiorstwach, administracji publicznej, organizacji pozarządowej, rolników),
  • bez zatrudnienia, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.(2*)

 

3. Dofinansowywane branże
Dofinansowane będą branże wspierające przygotowanie regionu dolnośląskiego do EURO 2012 tj.: turystyka, hotelarstwo, agroturystyka, gastronomia, obsługa ludności, usługi komunikacyjne, obsługa imprez masowych, budownictwo, rzemiosło, pamiątkarstwo, rękodzielnictwo handel i produkcja artykułów spożywczych, produkcja artykułów spożywczych, produkcja materiałów i produktów reklamowych („gadżetów regionalnych”), dziennikarstwo (tworzenie, korekta biuletynów, ulotek), poligrafia, promocji, reklamy i obsługi technicznej przedsięwzięć medialnych i imprez masowych.

Priorytetowo będą traktowane kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci zamieszkujące w gminach wiejskich i w części wiejskiej gminy miejsko-wiejskich oraz mieszkanki do 25 tys. mieszkańców. (3*)

 

4. Rekrutacja uczestniczek do projektu
Rekrutacja uczestniczek do projektu będzie prowadzona w terminie od marca 2011 r. do maja 2012 r. dla 3 grup kobiet. Proces rekrutacji będzie prowadzony w 2 etapach.

I etap rekrutacji
Regulamin rekrutacji wraz z formularzem rekrutacyjnym będą dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu Zainteresowane udziałem w projekcie mieszkanki wypełnią formularz potwierdzający status kandydatek oraz krótki opis planowanej działalności gospodarczej. Oceny formularzy rekrutacyjnych dokona Komisja Rekrutacyjna.

II etap rekrutacji
Po preselekcji w I etapie rekrutacji zaprosimy kandydatki na rozmowę z doradcą zawodowym, po której wyłonimy uczestniczki projektu oraz utworzymy listę rezerwową. Wszystkie kandydatki poinformujemy pisemnie o wynikach rekrutacji do projektu.

Planujemy zrekrutować 3 grupy po 13 uczestniczek, ogółem 39 uczestniczki

Rekrutacja zostanie zakończona po wyłonieniu ostatniej grupy szkoleniowej.

W toku realizacji projektu kobiety otrzymają środki na uruchomienie działalności i jej rozwój oraz wsparcie pomostowe pomagające utrzymać działalność w początkowym okresie funkcjonowania mikroprzedsiębiorstwa.

1* – „Osoba nieaktywna zawodowo”- oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia tj. osoba w wieku 15-64 lata, niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni.

2* – „Przyczyna niedotycząca pracowników” zgodnie z treścią § 2 ust 1 pkt. 29 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmuje następujące przypadki:
– rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
– rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
-wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
– rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 par. 1 Kodeksu pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy.

3* – „Kobieta powracająca na rynek pracy po przewie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci” – kryterium wyróżniającym jest brak stałego zatrudnienia wykonywanego przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, przy czym do okresu tego nie wlicza się czasowych umów cywilnoprawnych zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, jednocześnie nie ma maksymalnego okresu pozostawania kobiety poza rynkiem pracy.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE DO II ETAPU REKRUTACJI – ROZMOWY Z DORADCĄ:
LP    NR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO    OTRZYMANE PUNKTY
1.    47/III/2012    30,5
2.    15/III/2012    29
3.    54/III/2012    28
4.    79/III/2012    28
5.    34/III/2012    26
6.    65/III/2012    25,5
7.    66/III/2012    25,5
8.    11/III/2012    25,5
9.    20/III/2012    25,5
10.    69/III/2012    25
11.    83/III/2012    25
12.    19/III/2012    25
13.    63/III/2012    24,5
14.    88/III/2012    24,5
OSOBY NIEZAKWALIFIKOWANE:
1.    72/III/2012    23,5
2.    78/III/2012    23,5
3.    89/III/2012    23
4.    10/III/2012    23
5.    8/III/2012    23
6.    58/III/2012    22,5
7.    17/III/2012    22
8.    60/III/2012    22
9.    32/III/2012    21,5
10.    26/III/2012    21
11.    77/III/2012    21
12.    36/III/2012    21
13.    40/III/2012    21
14.    92/III/2012    21
15.    27/III/2012    20,5
16.    28/III/2012    20,5
17.    91/III/2012    20,5
18.    18/III/2012    20,5
19.    52/III/2012    20
20.    56/III/2012    19
21.    68/III/2012    19
22.    2/III/2012    18,5
23.    31/III/2012    18,5
24.    12/III/2012    18
25.    30/III/2012    18
26.    33/III/2012    18
27.    86/III/2012    18
28.    48/III/2012    17,5
29.    59/III/2012    17,5
30.    71/III/2012    17,5
31.    82/III/2012    17,5
32.    81/III/2012    17
33.    14/III/2012    16
34.    80/III/2012    16
35.    75/III/2012    14
© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO