POKL 9.5 WARKA

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projekt nr WND-POKL. 09.05.00-02-429/08

„WARKA – Wiedza, aktywność mieszkańców gminy Mysłakowice”

 

Kwestionariusz uczestnika projektu

 

Projekt adresowany jest do 20 dorosłych mieszkańców gminy Mysłakowice bez względu na płeć, sytuację finansową i rodzinną.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców gminy Mysłakowice na rzecz lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia aktywności dorosłych mieszkańców na rzecz lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia, a w szczególności:

  • Wzrost świadomości na temat wartości edukacji pozwalającej na uzyskiwanie korzyści z własnych zasobów i talentów.
  • Kreowanie postaw na podejmowanie działań edukacyjnych wśród mieszkańców gminy Mysłakowice.
  • Nabycie umiejętności w zakresie umiejętności informatycznych i praktycznej wiedzy zawodowej jako szansy dla rozwoju osobistego.

 

Udział w projekcie pozwoli na osiągnięcie pełnego rozwoju w życiu osobistym i zawodowym, zdobycie wiedzy, kwalifikacji i umiejętności inspirujących do podejmowania nowych wyzwań.

 

W ramach projektu odbędą się:

  • Warsztaty edukacyjne „Edukacja jako motyw i jakość życia”.
  • Szkolenie „Obsługa narzędzi informatyczno-komunikacyjnych”.
  • Szkolenie „Artystyczne układanie roślin z elementami aranżacji wnętrz”.
  • Seminarium podsumowujące projekt „Znaczenie edukacji w rozwoju osobistym i działalności zawodowej”.

 

Biuro projektu:
Agencja Rozwoju Wsi
ul. Groszowa 7
58-500 Jelenia Góra
Tel/fax. (075) 64 25 330

Email: janinaarw@interia.pl
Web: www.arw.bariz.pl

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.arw.bariz.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO