POKL 9.5 Smak na edukację

Agencja Rozwoju Wsi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Grabiszyce
z dniem 01.09.2010 rozpoczyna realizację projektu
„Smak Na Edukację”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet 9 Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach,
Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy Edukacyjne Na Obszarach Wiejskich
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


Termin realizacji projektu: 01.09.2010-28.02.2011 r.


Aktualności:

Szkolenie „Artystyczne układanie roślin i aranżacji wnętrz” w Grabiszycach Górnych rozpoczęło się 08.01.2011 r. Na zajęciach uczestnicy projektu nabyli umiejętności układania bukietów, tworzenia roślinnych kompozycji, aranżowania wnętrz kwiatami. Dzięki szkoleniu uczestnicy nabyli umiejętności artystycznego nakrycia stołu, dekorowania wnętrz przy pomocy świec ozdobnych. W tworzeniu dekoracji potrzebne były umiejętności techniczne, znajomość roślin, sprawność w doborze i operowaniu nowymi materiałami pomocniczymi. Uczestnicy pod okiem prowadzącego własnoręcznie wykonywali ozdoby z kwiatów żywych oraz sztucznych. Szkolenie potrwa do 12.02.2011 r.

 

Terminy szkoleń:

 

„Edukacja jako motyw i jakość życia”

25 września br. w Grabiszycach odbyły się pierwsze warsztaty aktywizacyjne skierowane do 14 mieszkańców gminy Leśna – uczestników projektu „Smak na edukacje”. Warsztaty „Edukacja jako motyw i jakość życia” trwały łącznie 4 dni. Obejmowały 24 godziny szkolenia, realizowanego w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych. Składały się z 4 modułów tematycznych ukierunkowanych na:

 • rozwój motywacji uczestników i wiary w siebie, pozytywnej współpracy i wsparcia społecznego;
 • planowanie i tworzenia osobistej strategii rozwoju, rozpoznawania oraz reagowania uczestników na potrzeby regionu i rynku;
 • negocjację i mediację w sytuacjach problemowych, wzmacniania sprawności intelektualnej;
 • autoprezentacji i budowania pewności siebie do podejmowania aktywności edukacyjnej.

 

Szkolenie „Obsługa narzędzi informatyczno-komunikacyjnych”.

W dniach 06.11-26.11.2010 odbyły się ćwiczenia w sali komputerowej wyposażonej w komputery. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z budową komputera oraz urządzeń związanych z jego funkcjonowaniem. Poznają podstawy obsługi komputera oraz edytora tekstu zasady poruszania się po programie, budowa programu, zasady pisowni, formatowanie tekstu itp. W ramach szkolenia odbędą się ćwiczenia umiejętności w zakresie programów tekstowych, podgląd wydruku i drukowanie itp. Zostali zapoznani z tworzeniem tabel, obsługi arkusza kalkulacyjnego, obsługi Internet Explorer oraz tworzeniem stron www.

 

Szkolenie „Mała gastronomia – catering”.

Szkolenie realizowano w terminie 15.11.2010 – 29.12.2010 r.,uczestnicy odbyli 11 spotkań (9 w Grabiszycach, 2 w pracowni technologicznej w Jeleniej Górze) podczas których zajmowali się następującymi zagadnieniami:

 • Podstawy racjonalnego żywienia
 • Czynności związane z organizacją przyjęcia
 • Rodzaje i charakterystyka przyjęć okolicznościowych
 • Przyjmowanie zleceń na przyjęcia okolicznościowe
 • Zasady sanitarne i higieniczne
 • Przegląd potraw na różne rodzaje przyjęć
 • Nakrywanie stołów i zastawa stołowa
 • Catering
 • Kalkulacja kosztów

Wykłady i prezentacje stanowiły ok. 30% zajęć, pozostała część to praktyczne nabywanie umiejętności przygotowywania potraw, zakąsek, dekorowania potraw, przygotowywania zastawy i dekorowania stołów. Uczestnicy otrzymali skrypt przygotowany przez trenerów oraz książkę – poradnik z zakresu dekorowanie potraw, najlepsze sałatki, obsługa klienta itp. Różnorodność poradników w grupie umożliwi w przyszłości wymienianie się wiedzą.

W ankiecie końcowej 100% badanych stwierdziło, że szkolenie spełniło ich oczekiwania i odnieśli korzyści z udziału w szkoleniu. Sposób prowadzenia zajęć odpowiadał wszystkim uczestnikom. Średnie noty (w skali 1-5 gdzie 5 to bardzo dobry) , które wystawiono to: materiały szkoleniowe 5; komunikatywność prowadzących i sposób prowadzenia zajęć 4; miejsce szkolenia 5; dostosowanie poziomu zajęć do potrzeb grupy 5. 91% ankietowanych stwierdziło, że dzięki uczestnictwie w szkoleniu nastąpił u nich duży przyrost wiedzy i umiejętności, 9% – średni przyrost wiedzy i umiejętności. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymali Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Projekt skierowany jest do 14 dorosłych mieszkańców/mieszkanek, w tym 7 osób w wieku powyżej 45 r do 64 roku życia, zamieszkujących w gminie Leśna- województwo dolnośląskie.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności i rozwoju edukacyjnego dorosłych mieszkańców gminy Leśna na rzecz lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na podnoszenie poziomu wykształcenia poprzez:

 1. Wzrost świadomości na temat wartości edukacji pozwalającej na uzyskiwanie korzyści z własnych zasobów i talentów.
 2. Kreowanie postaw na podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie praktycznej wiedzy umiejętności informatycznych jako szansy dla rozwoju osobistego.
 3. Pobudzenie kształcenia ustawicznego mieszkańców dla samorealizacji zawodowej.
 4. Kreowanie świadomości w zakresie występujących stereotypów płci ,barier równościowych w dostępie do edukacji kobiet, osób po 45 r. życia.

 

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl szkoleń:

Warsztaty - Edukacja jako motyw i jakość życia

Warsztaty aktywizujące w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych:

 • 1 moduł – rozwój motywacji, wiary w siebie, pozytywnej samooceny umiejętności współpracy i wsparcia społecznego, rozwój edukacyjny osób po 45 roku życia oraz kobiet (diagnoza występujących barier).
 • 2 moduł – planowania i tworzenia osobistej strategii rozwoju, rozpoznawania oraz reagowania na potrzeby region i rynku, godzenie rozwoju osobistego, życia zawodowego z rodzinnym.
 • 3 moduł – negocjacji i mediacji w sytuacjach problemowych, wzmacniania własnej sprawności intelektualnej.
 • 4 moduł – public relations(w tym autoprezentacja), budowania pewności siebie do podejmowania aktywności edukacyjnej i zawodowej.
Szkolenie - Obsługa narzędzi informatyczno-komunikacyjnych

Ćwiczenia w sali komputerowej wyposażonej w komputery. Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z budową komputera oraz urządzeń związanych z jego funkcjonowaniem. Poznają podstawy obsługi komputera oraz edytora tekstu zasady poruszania się po programie, budowa programu, zasady pisowni, formatowanie tekstu itp.

W ramach szkolenia odbędą się ćwiczenia umiejętności w zakresie programów tekstowych, podgląd wydruku i drukowanie itp. Zostaną zapoznani z tworzeniem tabel oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego oraz obsługi Internet Explorer.

Szkolenie - Mała gastronomia i catering

Szkolenie będzie miało charakter teoretyczny oraz praktyczny z zakresu m.in. :

 • Minimum sanitarne, przepisy BHP
 • Zawartość wartości odżywczych w pożywieniu
 • Receptury kuchni krajowej, europejskiej, regionalnej
 • Dobieranie menu do zlecenia i kalkulacja kosztów
 • Organizacja przyjęć, dekorowanie stołów
 • Przygotowanie dań na imprezy gastronomiczne
 • Dekorowanie potraw
Szkolenie - Artystyczne układanie roślin i aranżacji wnętrz

W ramach szkolenia uczestnicy projektu nabędą umiejętności wykonywania kompozycji z suchych i sztucznych kwiatów, owoców, dobierania artykułów dekoracyjnych, utrwalania materiału roślinnego, wykonywanie okolicznościowych dekoracji. Aranżacje w sal, holi, pokoi gościnnych, recepcji, promocja własnego stylu w aranżacjach roślinnych.

Seminarium - Znaczenie edukacji w rozwoju osobistym i aktywności zawodowej

Seminarium upowszechniające rezultaty projektu odbędzie się w lutym na zakończenie projektu.

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

ZAPRASZAMY !!!


Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.arw.bariz.pl

Kwestionariusz kandydata

Wypełnione kwestionariusze uczestnika projektu w wersji papierowej prosimy dostarczyć do biura projektu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres :

Biuro projektu:
Agencja Rozwoju Wsi
ul. Groszowa 7
58-500 Jelenia Góra
Tel/fax. (075) 64 25 330
Partner:
Stowarzyszenie Grabiszyce
Grabiszyce Górne 44
59-820 Leśna
Tel. 0793718656

 

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO