Europejskie kwalifikacje w usługach gastronomicznych i hotelarskich – praktyka zawodowa w Karyntii

Od   01 kwietnia 2013 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu LdV IVT pn. ,,Europejskie kwalifikacje  w usługach gastronomicznych i hotelarskich – praktyka zawodowa w Karyntii”. Projekt adresowany jest  do uczniów szkól gastronomicznych i Hotelarskich. Począwszy od 1 kwietnia odbywała się  rekrutacja uczestników. Pio rozmowach z lektorem języka niemieckiego i doradca zawodowym do projektu zrekrutowaliśmy    30 pełnoletnich uczniów/nic  Zespołu Szkół Zawodowych w Kamiennej Górze.  Diagnoza potrzeb szkoleniowych uczniów    wykazała niskie   doświadczenie praktyczne w zakresie kontaktu z rzeczywistymi warunkami pracy w przedsiębiorstwach gastronomicznych i turystycznych. Udział w 8 tygodniowej praktyce w przedsiębiorstwach austriackich  przyczyni się do nabycia umiejętności praktycznych w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Założeniem programu jest poznanie specyfiki austriackiego rynku usług   żywieniowych, zdobycia niezbędnego doświadczenia praktycznego , odpowiadającego na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy  oraz poprawa  umiejętności w zakresie  języka niemieckiego.

Uczniowie/-nice biorący/-e udział w projekcie odbywają od kwietnia do czerwca przygotowanie merytoryczne do wyjazdu  z zakresu  przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego  w tym BHP.

 Realizacja stażu odbędzie się od 1 lipca   w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych w Karyntii. W trakcie 8 tygodniowego pobytu w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych w Karyntii uczestnicy/-czki   zapoznają  się  cyklem obsługi   ruchu turystycznego w bazach turystycznych, tj.  wyposażenie bazy gastronomicznej i noclegowej, poznanie systemów jakości, przygotowanie posiłków i ich serwowanie, przygotowanie potraw regionalnych, urządzenie przestrzenie rekreacyjnej, zwiększenie promocji firmy.

Uczestnicy/-czki w czasie wolnym  zapoznają  się z lokalną kulturą , obyczajami a co najważniejsze nawiążą znajomości z  rówieśnikami oraz pracodawcami.   Dzięki stażowi mieli możliwość poznania międzykulturowego środowiska pracy, przełamią  barierę językową.

Uczestnicy projektu, po odbytym stażu otrzymają  dokument Europass Mobility, stanowiący potwierdzenie nabycia umiejętności praktycznych w zawodach oferujących usługi gastronomiczne i turystyczne, zgodnych z ustaloną ścieżką rozwoju edukacyjnego  i zawodowego uczestnika.

 

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO