Mobilny stolarz – praktyka zawodowa w nowoczesnym przedsiębiorstwie w Austrii.

 

 

 

 

 

„MOBILNY STOLARZ

PRAKTYKA ZAWODOWA W NOWOCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE W AUSTRII” 

podsumowanie

 

Projekt  wspierał   30 uczniów szkół zawodowych:  Zespół Szkół Technicznych w Lubsku, Zespół  Szkół Zawodowych  w Szprotawie   oraz Zespół  Szkół Zawodowych  w Kamiennej  Górze. W zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w zawodzie stolarz.  Aby ułatwiać im rozwój osobisty i zawodowy,   poznanie   organizacji i kultury pracy w Austrii, wzajemne porozumienie i współpracę oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe.   

Projekt  odpowiada na cele europejskiego programu: włączenie społeczne i równość szans  w kształceniu.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali  wsparcie:  przygotowanie merytoryczne do wyjazdu, spójne z ich potrzebami, spotkanie z doradcą zawodowym, szkolenie z zakresu bhp, wsparcie  kulturowe i językowe.

Po etapie  szkoleniowym nastąpił wyjazd na staż do Austrii.

Realizacja staży - 8 tygodni

I grupa 10 uczestników  04.06.2012 do 27.07.2012

Firmy przyjmujące: Fortswirtschaftlicher Betrieb  Sirnitz , Fortswirtschaftlicher Betrieb Diex

II grupa 20 uczestników 02.07.2012 do 24.08.2012

Firmy przyjmujące:  Fortswirtschaftlicher Betrieb Sirnitz