AKCJA EDUKACJA

 

 

 

Akcja Edukacja

 

Projekt  „Akcja Edukacja”   był realizowany w gm. Mysłakowice dla 16 mieszkańców/nek związanych z usługami turystycznymi i około turystycznymi, aby poprawić standard  świadczonych  usług   do   przyjęcia   turystów krajowych i zagranicznych (niemieckojęzycznych). Nasze działania będą opierać się na posiadanym przez uczestniczki/ków ogromnym  doświadczeniu praktycznym.

 Rekrutacja

- formularz zgłoszeniowy, deklaracje uczestnictwa  w projekcie, dostępne w biurze projektu

i na stronach www ARW.

- spotkanie z mieszkańcami  gm. Mysłakowice:  kandydatami /tkami, którzy zostali zapoznani z założeniami projektu oraz kryteriami rekrutacji.

 Kryteria  rekrutacyjne:

1.osoby zamieszkujące gminę Mysłakowice,

2. wiek od 18 do 64 r. ż.

W wyniku rekrutacji zostało  wyłonionych  16 ucz. (min. 14K i 2M), z którymi podpisaliśmy   deklaracje  udziału w projekcie, ponadto sporządziliśmy listę rezerwową.

W ramach projektu zostały  zorganizowane:

1. Warsztaty ,,Akcja Aktywizacja”  dla 16 uczestników/czek w zakresie budowanie postawy edukacyjnej, kreowanie wyobraźni, twórczości, odkrywanie zasobów intelektualnych, wzrost poczucia własnej wartości.

 

 

 2. Zakończono realizacje zadania kurs języka niemieckiego , zrealizowano 11 spotkań, łącznie 30 godzin zajęć, dla 12 uczestników/czek (11K i 1 M)  w terminach: 02.04.2013, 09.04.2013 , 16.04.2013, 23.04.2013. , 30.04.2013 , 07.05.2013 , 14.05.2013  , 21.05.2013  , 28.05.2013 , 04.06.2013, 11.06.2013. Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową, praca w grupach, praca z tekstem, projekcja filmu, scenki rodzajowe. Zakres tematyczny obejmował: czasowniki rozdzielnie złożone związane z obowiązkami domowymi, projekcja filmu „ Frida”, opis dnia, czynności związane z przebiegiem dnia, szyk zdania prostego i przestawnego, słownictwo związane ze zdrowiem, zamieszczanie ogłoszeń prasowych (skróty używane w ogłoszeniach), użycie czasu przeszłego, okoliczniki czasu, plan miasta, kierunki geograficzne, zwroty związane z orientacją, test sprawdzający składający się  z 3 części. Wszyscy uczestnicy/-czki otrzymali/-ły zaświadczenia o ukończeniu kursu języka niemieckiego. Zajęcia umożliwiły opanowanie języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym w życiu codziennym i w kontaktach z turystami. Wszystkim uczestnikom przekazano materiały szkoleniowe, poczęstunek. Zadanie było realizowane z poszanowaniem zasad równości szans płci.

 

 

 3. Zakończono realizację zadania Szkolenie Nowe trendy w turystyce , zrealizowano łącznie 42 godziny zajęć dla 16 uczestników/czek (14K i 2 M)  Zajęcia prowadzone były metodą:  mini wykładów, dyskusja, odczyt, prezentacja multimedialna, przygotowana w oparciu o materiały autorskie prowadzącego. Tematyka obejmowała zagadnienia z marketingu w turystyce: analiza stron internetowych w wybranych gospodarstwach w gminie Mysłakowice, usprawnianie działań promocyjnych, wspólne działania promocyjne- samorządu oraz przedsiębiorstw turystycznych, analiza SWOT, wprowadzenie uczestników w problematykę marketingu, cele marketingu, podstawowe zasady postępowania marketingowego, funkcje marketingu, pojęcie i funkcje rynku turystycznego, polityka cen w turystyce, marketing imprez turystycznych. W zakresie zajęć z informatyki uczestnicy/-czki zapoznali się z funkcjonowaniem programu MS Excel, Adobe photo shop. Zorganizowano 2 dni zajęć  z nordic walking’u  jako przykład zagospodarowania czasu wolnego dla turystów. Trener zaprezentował między innymi główne zagadnienia z nordic walking’u, wyjaśnił: na czym polega trening „cardio”, jak wykorzystać kijki do ćwiczeń rozgrzewających, jak dobrać odpowiednią długość kijków do indywidualnego wzrostu, ćwiczenia rozciągające i ich cel. Uczestnicy/czki odbyli spacer z kijkami, wytyczając trasę jaką można zaprezentować turystom. Zorganizowano dwudniową podróż studyjną do „ Wrzosowej krainy” podczas której przeprowadzono warsztaty, prezentacje, mini wykłady. Odwiedziliśmy Wioskę sześciu zbóż- Zagroda Edukacyjna „Twórcza Stodoła” , gdzie odbyły się warsztaty artystyczne „markowe cudaki”( była to praca nad zdobieniem form z drewna z wykorzystaniem między innymi naturalnych produktów- zbóż).  W Lipianach- Wiosce Smaków odbyły się: warsztaty kulinarne z pieczenia chleba; Questing – Wyprawa Odkrywców  „Szlakiem Lipowego Zagajnika”; prezentacja Fundacji ,,Wrzosowa Kraina”, oraz LGD Wrzosowa Kraina – historia powstania, zakres działania ze szczególnym uwzględnieniem produktu lokalnego. Nocleg był zorganizowany w „Domu Leśnika” w Duninowie. Gospodarstwo to jest przykładem Dobrych Praktyk, w ramach Programu PROW została zbudowana wiata . Na drugi dzień odbyły się warsztaty piernikowe  -  ,,Piernikowy Świat Wandzi” (uczestnicy/-czki własnoręcznie zdobili/-ły pierniki) oraz zostali zapoznani z historią wypiekania pierników. Następnie odwiedziliśmy  Ekomuzeum  „Wrzosowa chata” w Borówkach – zapoznanie się z tematyką ziół, stworzenie własnego „woreczka zapachowego” z różnych kompozycji ziół (lawenda, tymianek, szałwia, bylica, rozmaryn), warsztaty z pieczenia podpłomyka (chlebek ukraiński), bosa trasa – „Ścieżka zmysłów”. Uczestnikom/-czkom rozdano materiały szkoleniowe oraz wydano poczęstunek na każdych zajęciach oraz podczas podróży studyjnej. Zadanie było realizowane zgodnie z  poszanowaniem zasad równości płci.

 

+

 

4. Zakończono realizację zadania Szkolenie Mała gastronomia i catering , zrealizowano łącznie 42 godzin zajęć dla 16 uczestników/czek (14K i 2 M. Odbyły się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Uczestnicy/-czki otrzymali materiały szkoleniowe, w formie produktów spożywczych, kwiatów i dekoracji, które wykorzystywano na zajęciach praktycznych oraz informacje dotyczące zagadnień teoretycznych. W części teoretycznej uczestnicy/-czki zapoznali się z tematyką: zawartość składników odżywczych; podstawowe zagadnienia kuchni molekularnej; zastosowanie kwiatów jadalnych w gastronomii; kalkulacja kosztów; dobieranie menu do zlecenia. W części praktycznej kursanci/-tki  wykorzystywali/-ły wiedzę nabytą podczas zajęć teoretycznych: tworzenie  dekoracji z warzyw i owoców, przy użyciu specjalistycznego sprzętu do carvingu, przygotowanie dań w formie cateringu, dekorowanie stołów, kuchnia regionalna, receptury kuchni krajowej, europejskiej. Podczas egzaminu praktycznego uczestnicy/-czki wykazali się wiedzą oraz zaangażowaniem, samodzielnie przygotowując dania oraz napoje.  Ocenie podlegała staranność wykonania dań pod względem estetycznym, zwrócono szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  Zadanie było realizowane zgodnie  z poszanowaniem zasad równości płci.

 

 

5. Seminarium- Znaczenie edukacji w rozwoju osobistym i aktywności zawodowej podsumowujące rezultaty odbyło się 27.06.2013r  łącznie obecnych było 36 osób (25 K i 11 M). Zaproszono  trenerów/-rki  oraz mieszkańców gminy Mysłakowice. Na spotkaniu odbyła się dyskusja przeprowadzona przez moderatora, uczestnicy  podzielili się swoimi doświadczeniami nabytymi dzięki szkoleniom, warsztatom w ramach projektu „Akcja Edukacja”, w wyniku dyskusji można stwierdzić, że wzrosła ich świadomość na temat korzyści płynących z kształcenia przez całe życie .  Uczestnicy/-czki otrzymali poczęstunek . Odbyła się prezentacja zdjęć z zajęć oraz podróży studyjnej. Uczestnicy/-czki zaprezentowali przybyłym gościom nowe umiejętności kulinarne, przygotowując poczęstunek w formie grilla. Seminarium było realizowane z poszanowaniem zasad równości szans płci.

 

 

 Działanie projektu były realizowane od miesiąca grudnia  2012 do czerwca 2013

 

ZAPRASZAMY DO BIURA PROJEKTU:

58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p.

tel. 75 642 53 30

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO