„Europejskie kwalifikacje w usługach turystycznych –praktyka zawodowa dla uczniów w Austrii”

 

 

„Europejskie kwalifikacje w usługach turystycznych –

praktyka zawodowa dla uczniów w Austrii”

projekt nr 2014-1-PL01-KA102-001296

Agencja Rozwoju Wsi była realizatorem projektu w ramach   programu Uczenia się przez całe życie  Leonardo da Vinci pn. „Europejskie kwalifikacje w usługach turystycznych – praktyka zawodowa dla uczniów w Austrii”.  Partnerem austriackim była firma Bildungsberatung & Vermittlungsagentur in Österreich (BVÖ) z siedzibą w Sirnitz oraz PARTNER W Holandii firma Contec Holding.  

Do projektu zostało zakwalifikowanych 15 pełnoletnich uczniów/nic szkół  hotelarskich i usługowych, chcących zdobyć i podnieść kwalifikacje i kompetencje wykorzystywane w branży związanej z obsługą ruchu turystycznego.

Uczestnicy stażu odbywali 7 – tygodniową praktykę zawodową w terminie  od 06 lipca 2015  do 21 sierpnia

2015 r. w wybranych przedsiębiorstwach turystycznych w Karyntii(Austria) i w Holandii.

Staże zawodowe odbywały się w hotelach, pensjonatach, przedsiębiorstwach turystycznych i  agroturystykach  w ośrodkach wypoczynkowych regionu Karyntii i Limburgii które  posiadają   wysoki potencjał w  sektorze usług turystycznych i rekreacyjnych, naturalne walory krajobrazowe   i wieloletnie doświadczenie   w  przyjmowaniu zagranicznych turystów.
 Udział w praktyce zagranicznej   uczniów z  regionu jeleniogórskiego  pozwolił im nabyć   nowe umiejętności i kompetencje kluczowe. Uczniowie zapoznali się ze standardami austriackich i holenderskich    usług turystycznych,nabyli  praktyczne umiejętności z   obsługi międzynarodowego turysty  poprzez pracę w recepcji,  bezpośredniej  obsługi. Poprawili  umiejętności językowe w zakresie  słownictwa zawodowego, a  co najważniejsze udział w stażu  przyczynił  się do zwiększenia motywacji, umiejętności pracy zespołowej w międzynarodowym środowisku oraz zwiększyli samoocenę  i nabrali pewności siebie. Te wartości będą miały wpływ na dalsze życie młodych ludzi, którzy po ukończeniu nauki w szkole wkroczą na rynek pracy z doświadczeniem zdobytym  na praktyce Po odbytym stażu uczestnicy otrzymali certyfikat i dokumenty: Europass  Mobility  potwierdzający  nabyte umiejętności i kompetencje oraz dokument określający indywidualne wyniki kształcenia ECVET. zawodowej w Karyntii. 

 

 

 

 

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO