Witamy w Agencji Rozwoju Wsi

Szkolenia

1Agencja Rozwoju Wsi proponuje kształecnie ustawiczne dla dorosłych i młodzieży, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradztwo

2Organizujemy szkolenia z zakresu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej szczególnie z EFS oraz szkolenia z zakresu zarządzania projektami i szkolenia komputerowe.

Wnioski

3Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy strukturalnych dla rolników i przedsiębiorców.

Agencja Rozwoju Wsi działa na Dolnym Śląsku od 2000 r. i jest firmą szkoleniowo-doradczą oferującą usługi związane z pozyskiwaniem kapitału na rozwój zasobów ludzkich regionu, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz organizacji samorządowych z uwzględnieniem funduszy UE.

Agencja Rozwoju Wsi zajmuje się przygotowaniem oraz realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

© Copyright AGENCJA ROZWOJU WSI - Wykonanie DATA STUDIO